Home » Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

Situl fotografiescu.ro este detinut de către Cristi Oancea și societatea Oancea Servicii Foto.

Toate drepturile de autor sunt rezervate de către Cristi Oancea și societatea Oancea Servicii Foto. Preluarea fără autorizație de pe acest site (fotografiescu.ro) a oricărui material scris, fotografie, grafică sau video este strict oprită și va fi pedepsită conform legislației în vigoare.

Scopul sitului este prezentarea serviciilor oferite de către societatea nostră – Oancea Servicii Foto.

Acest site poate fi utilizat de către utilizatorii care acceptă termenii, condițiile și politicile de confidențialitate descrise în prezenta pagină și în paginile dedicate politicii de cookies și politicii de confidențialitate.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SAU NU ACCEPTAȚI, FĂRĂ LIMITĂRI, TERMENII DE UTILIZARE ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE ALE PLATFORMEI, VA RUGĂM SĂ PĂRĂSIȚI PLATFORMA.

Definiții

„Document” înseamnă orice referire la prezentul document, la Politica de confidențialitate, Politica cookie, la orice formular de comandă și la instrucțiunile de plată prevăzute pentru dumneavoastră.

„Politica de confidențialitate” se referă la documentul ce cuprinde regulile privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu care sunt prelucrate datele dumneavoastră.

„Dumneavoastră”, ” al dumneavoastră”, “ale voastre” se referă la persoana/persoanele care accesează site-ul sau aplicația și plasează o comandă, după caz, cu privire la orice produs sau serviciu oferit prin intermediul Platformei fotografiescu.ro.

“Noi”, “ale noastre” se referă la societatea Oancea Servicii Foto, astfel cum a fost identificată în prezentului document.

“Produsele” înseamnă orice gamă de produse și servicii oferite de Noi, care se pot comanda de Utilizator prin Platforma fotografiescu.ro.

“Serviciul” sau “Servicii” înseamnă orice serviciu care se poate furniza și solicita prin intermediul Platformei.

”Platforma” se referă la website-ul nostru fotografiescu.ro sau la aplicațiile noastre mobile unde oferim bunurile și serviciile noastre.

”Utilizator” înseamnă orice persoană, fizică sau juridică, care își creează sau nu un cont pe Platformă, în vederea plasării de comenzi.

Termenii și condițiile împreună cu Politica de confidențialitate constituie întregul acord între părți. Niciun alt termen exprimat sau implicit nu vor fi avute în vedere ca fiind parte a acestui Acord. În caz de conflict între termenii și condițiile contractuale și orice alți termeni sau alte prevederi de pe Platformă, prezentul document va prevala.

Societatea noastră poate dispune imediat încetarea prestării oricăror servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuză accesul la servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, în cazul nerespectării Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale, precum și în orice situație în care societatea noastră are suspiciunea rezonabilă despre utilizarea cu rea credință a Serviciilor și Platformei.

Dacă Utilizatorul furnizează informații false, inexacte sau incomplete, dacă societateanoastră consideră că există motive suficiente privind veridicitatea, exactitatea și caracterul complet al acestora, societatea noastră poate refuză accesul prezent sau viitor la Platformă sau utilizarea Platformei sau a oricărei părți a conținutului și/sau serviciilor acesteia.

Accesul și utilizarea fotografiescu.ro sunt supuse condițiilor de utilizare descrise în prezentul document și legislației aplicabile. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție termenii și condițiile prezentate, întrucât accesând și utilizând situl acceptați aceste condiții.

Sunteți de acord că furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Prin folosire fotografiescu.ro sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia. Societatea noastră nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului. Nu suntem răspunzatori legal față de nici o persoana fizică sau juridică pentru suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului web fotografiescu.ro. Societatea noastră iși rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau chiar în totalitate serviciile prezentate prin intermediul site-ului fotografiescu.ro, cu sau fără o notificare prealabilă. Site-ul fotografiescu.ro este operat de societatea Oancea Servicii Foto și se supune și respectă toate legile în vigoare din Romania privind protecția datelor cu caracter personal. Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor din prezenta pagină.

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor şi drepturile asupra bazelor de date, cu privire la acest website şi la conţinutul său, sunt deţinute sau licenţiate de către Cristi Oancea și Oancea Servicii Foto în conformitate cu prevederile legale aplicabile ori cu permisiunea deţinătorului drepturilor de autor. Nu aveţi dreptul de a copia, reproduce, republica, descărca, posta, emite sau transmite niciun fel de text, imagine, grafică, logo, ilustraţie, buton, simbol sau selecţia lor ori modul în care acestea sunt dispuse, nici codul-sursă ori programele asociate, pentru niciun scop public ori comercial, fără acordul prealabil, exprimat în scris al Cristi Oancea.

Nu aveţi dreptul de a adapta, modifica ori crea nici un material sau informaţie conţinute în acest site, nici de a le utiliza în orice scop. Sunteţi de acord să utilizaţi acest site doar în scopuri legale.

Utilizatorii ințeleg și accepta că în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii site-ului.

Acest site poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât societatea noastră. Nu reprezentăm calitatea produselor și serviciilor furnizate de către astfel de terți și nu avem vreun control asupra conținutului sau disponibilității acestor site-uri. Astfel, nu ne putem asuma nici un fel de responsabilitate pentru conținutul site-urilor și părților terțe sau a serviciilor sau bunurilor pe care acestea vi le oferă.

Utilizarea unor astfel de link-uri este condiționată de dorința dumneavoastră de a le accesa. Când alegeți să accesați un site terț ar trebui să parcurgeți, înainte de utilizarea acestuia, Termenii și condițiile de utilizare a respectivului site.

Societatea noastră nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri în urma accesării, utilizării, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe aceste terțe site-uri.

Societatea noastră a luat toate măsurile adecvate pentru a se asigura că informațiile disponibile pe website sunt corecte și fără erori. Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea apărea. Nu putem garanta că utilizarea Platformei va fi fără erori sau potrivit scopului în timp util.

De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea și fiabilitatea Platformei și nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită în legătură cu îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul, dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestei Platforme.

Totodată, societatea noastră este exonerată de orice răspundere prinvind orice daune ce ar putea rezulta din utilizarea informațiilor de la terțe părți.

Răspunderea societății noastre pentru furnizarea produselor și serviciilor de pe Platformă este limitată la obligațiile impuse de normele legale aplicabile.

Societatea noastră a luat toate măsurile adecvate pentru a preveni frauda informatică și pentru a se asigura că toate datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în siguranță conform standardelor internaționale. Cu toate acestea, nu putem fi trași la răspundere în cazul extrem de abuz al serverelor noastre securizate sau cele ale terților.

Noi putem subcontracta orice parte sau părți din serviciile și bunurile pe care le oferim și ne atribuim orice parte sau părți din drepturile noastre în temeiul acestor termeni și condiții fără consimțământul dumneavoastră și fără vreo obligație de a vă notifica.

Utilizatorii ne pot contacta la adresa contact@fotografiescu.ro